azoy

أفضل الاستثمارات في دبي 2021 تعرف عليها الآن - أفضل أماكن الاستثمار في دبي 2021 تأسيس شركة في دبي azoy int. Jiddisch (ah-ZOI) Een definitieve verklaring die 'zo', 'zo' of 'zo is het' betekent. Wanneer azoy als vraag wordt gebruikt, roept dit twijfel op, zoals 'Echt?' of "Is dat zo?" int. tussenwerpsel ...

azoy Lees meer »

avodah

avodah n. Hebreeuws (ah-voh-DAH) Letterlijk: "Goddelijke dienst." In de Pirke Avot staat geschreven dat de wereld op drie pijlers staat: Torah; gemilut hasadim, vriendelijke daden jegens onze medemens; en avodah, dienst en aanbidding van God. 2. Avodah Een uniek onderdeel van de Musaf-dienst op Yom Kippur, de Avodah-gebeden beschrijven de ...

avodah Lees meer »

aveilut

aveilut n. Hebreeuws (ah-vay-LOOT) Het jaar van rouw, dat de Joodse wet alleen voorschrijft voor de dood van een ouder; het wordt beschouwd als een uitbreiding van de mitswa om "je moeder en je vader te eren". Traditioneel wonen kinderen van de overledene dagelijks de diensten bij om de kaddisj te reciteren. Gedurende deze tijd mogen rouwenden niet op bezoek komen ...

aveilut Lees meer »

Av

Av n. Hebreeuws (AV) De vijfde maand in de Joodse kalender, komt meestal overeen met juli of augustus. zelfstandig naamwoord Eisenberg, J., Scolnic, E., & Jewish Publication Society. (2001). Het JPS-woordenboek met Joodse woorden. Meer dan 1000 inzendingen voor Joodse feestdagen en levenscyclusevenementen, cultuur, geschiedenis, de Bijbel en andere heilige teksten, en aanbidding. Elk item ...

Av Lees meer »

aufruf

aufruf n. Jiddisch (AUF-kemphaan) Letterlijk, "bellen". De openbare erkenning en zegen van een huwelijk door een gemeente. In veel gemeenten worden zowel de bruid als de bruidegom naar de bimah geroepen om ofwel uit de Thora voor te lezen of om de zegeningen voor en na de lezing te reciteren. In orthodoxe gemeenten wordt alleen de bruidegom opgeroepen ...

aufruf Lees meer »

atzilut

atzilut n. Hebreeuws (ah-tse-LOOT) De wereld van goddelijke emanaties. Volgens de kabbalistische theorie is atzilut de eerste en hoogste van de vier bestaanswerelden, die voortkomen uit het oneindige licht van de Ein Sof en culmineren in het fysieke universum. Op dit niveau straalt het licht van de Ein Sof uit en is het nog steeds verenigd met zijn ...

atzilut Lees meer »

atzei chayim

atzei chayim mv. n. Hebreeuws (ah-TSAY khigh-YEEM) Letterlijk: "bomen des levens". De palen waaraan een Torah-rol is bevestigd. De uiteinden van de palen, die over het algemeen van hout of ivoor zijn gemaakt, steken uit om te dienen als handvatten om de Thora op te tillen en te dragen en naar het volgende tekstgedeelte te rollen. meervoudig zelfstandig naamwoord …

atzei chayim Lees meer »

atarah

atarah znw. Hebreeuws (ah-tah-RAH) De decoratieve nekband die aan de bovenkant van een talliet is genaaid. Het geeft aan hoe een tallit over de schouders moet worden gedrapeerd. De atara kan uitvoerig geborduurd zijn en kan de Hebreeuwse zegen bevatten die wordt gereciteerd bij het aantrekken van een talliet. Wanneer een man wordt begraven in zijn tallit, de ...

atarah Lees meer »

Ashrei

Ashrei n. Hebreeuws (OSH-ray) Letterlijk: "gelukkig zijn ze". Een responsief gebed dat wordt gereciteerd tijdens dagelijkse en sjabbatdiensten. Het bevat taal uit drie psalmen; het thema is Gods zorg voor de mensheid. Het gebed is een acrostichon; elke regel begint met de volgende letter van het Hebreeuwse alfabet, behalve de letter non. zelfstandig naamwoord Eisenberg, J., Scolnic, ...

Ashrei Lees meer »