Авину Малкеину

Авину Малкеину n. Еврей хэл (ah-VEE-noo mal-KAY-noo) шууд утгаараа “бидний Эцэг, бидний хаан”. А Өндөр Ариун Өдөр Үүнд "бидэнд байж болох бүхий л сайн сайхныг хийгээгүй ч гэсэн бидэнд энэрэнгүй хандаж, бидэнд хариулаарай" гэж хүсдэг. Үг Авину Малкеину гэж залбирлын мөр бүрийн эхэнд давтана. Энэхүү аялгуу нь Өндөр Ариун өдрүүдийн хамгийн хайртай дууны нэг юм.

  1. нэр үг

Eisenberg, J., Scolnic, E., & Jewish Publication Society. (2001). Еврей үгсийн JPS толь бичиг. Еврейчүүдэд зориулсан 1000 гаруй бүтээл амьдралын мөчлөгийн үйл явдлууд, соёл, түүх, болон бусад ариун бичвэрүүд, шүтлэг. Оролт бүр нь гарын авлага бөгөөд холбогдох нэр томъёоны талаар иш татсан болно .; “JPS ширээний лавлагаа” - хавтас. (11). Филадельфиа, Пеннсильван: Еврейн хэвлэлийн нийгэмлэг.