атзилут

атзилут n. Еврей хэл (ah-tse-LOOT) Тэнгэрлэг бурханлаг ертөнц. Дагуу онол, атзилут -ээс үүсч бий болох орчлонгийн дөрвөн ертөнцийн анхны бөгөөд хамгийн өндөр нь юм Софын хязгааргүй гэрэл ба физик орчлонд оргилд хүрдэг. Энэ түвшинд гэрэл Sofi цацруулж, эх сурвалжтайгаа нэгдмэл хэвээр байна.

  1. нэр үг

Eisenberg, J., Scolnic, E., & Jewish Publication Society. (2001). Еврей үгсийн JPS толь бичиг. Еврейчүүдэд зориулсан 1000 гаруй бүтээл амьдралын мөчлөгийн үйл явдлууд, соёл, түүх, Библи болон бусад ариун бичээсүүд, шүтлэг бишрэл гэх мэт. Оролт бүр нь гарын авлага бөгөөд холбогдох нэр томъёоны талаар иш татсан болно .; “JPS ширээний лавлагаа” - хавтас. (10). Филадельфиа, Пеннсильван: Еврейн хэвлэлийн нийгэмлэг.