атзилут

атзилут n. Еврей (ah-tse-LOOT) Дэлхийн ялгаруулалт. Дагуу онол, атзилут -ээс үүсч бий болох орчлонгийн дөрвөн ертөнцийн анхны бөгөөд хамгийн өндөр нь юм Софын хязгааргүй гэрэл ба оргил цэг орчлон ертөнц. Энэ түвшинд гэрэл Sofi цацруулж, эх сурвалжтайгаа нэгдмэл хэвээр байна.

  1. нэр үг

Eisenberg, J., Scolnic, E., & Jewish Publication Society. (2001). Еврей үгсийн JPS толь бичиг. Еврейчүүдийн баяр ёслол, амьдралын мөчлөг, соёл, түүх, Библи болон бусад ариун бичээсүүд, шүтлэгт зориулсан 1000 гаруй бүтээл. Оролт бүр нь гарын авлага бөгөөд холбогдох нэр томъёоны талаар иш татсан болно .; “JPS ширээний лавлагаа” - хавтас. (10). Филадельфиа, Пеннсильван: Еврейн хэвлэлийн нийгэмлэг.