азой

азой int. Иддиш (ah-ZOI) "Ийм байдлаар", "ийм", эсвэл "ийм байна" гэсэн утгатай тодорхой тунхаглал. Хэзээ азой гэсэн асуулт болгон ашигладаг бөгөөд "Үнэхээр үү?" гэх мэт эргэлзээ төрүүлдэг. эсвэл "Тийм үү?"

int. завсарлага

Eisenberg, J., Scolnic, E., & Jewish Publication Society. (2001). Еврей үгсийн JPS толь бичиг. Еврейчүүдэд зориулсан 1000 гаруй бүтээл амьдралын мөчлөгийн үйл явдлууд, соёл, түүх, болон бусад ариун бичвэрүүд, шүтлэг. Оролт бүр нь гарын авлага бөгөөд холбогдох нэр томъёоны талаар иш татсан болно .; “JPS ширээний лавлагаа” - хавтас. (11). Филадельфиа, Пеннсильван: Еврейн хэвлэлийн нийгэмлэг.