азой

азой int. Иддиш (ah-ZOI) "Ийм байдлаар", "ийм", эсвэл "ийм байна" гэсэн утгатай тодорхой тунхаглал. Хэзээ азой гэсэн асуулт болгон ашигладаг бөгөөд "Үнэхээр үү?" гэх мэт эргэлзээ төрүүлдэг. эсвэл "Тийм үү?"

int. завсарлага

Эйзенберг, Ж., Сколнич, Э., & Хэвлэлийн нийгэмлэг. (2001). JPS -ийн толь бичиг үгс. 1000 гаруй оруулга амьдралын мөчлөгийн үйл явдлууд, соёл, түүх, Библи болон бусад ариун бичээсүүд, шүтлэг бишрэл гэх мэт. Оролт бүр нь гарын авлага бөгөөд холбогдох нэр томъёоны талаар иш татсан болно .; “JPS ширээний лавлагаа” - хавтас. (11). Филадельфиа, Пеннсильван: Еврейн хэвлэлийн нийгэмлэг.