Xwendekarên Olî yên Xiristiyan Li dibistanên Giştî yê Misrê

LI DIBISTANA CIHY E YYN MISR H INNUCTNA DN

Di serdema padîşahiyê de dest bi xwendina olî li dibistanên giştî hate kirin Îsmaîl (1863-1879) wekî beşek ji têkoşîna mezintir li dijî nexwendewariyê. Ji ber derbasbûna 1968 a neteweyî ew ji bo xwendekarên Koptî li hemî dibistanên dewletê, yên seretayî û navîn, bûye dersek mecbûrî.

Herkes navçe yan karmendek karmend bi kar tîne yan jî kesekî ji derveyî sîstemê ji bo vê armancê mijûl dike. Hemû pirtûkxaneyên dibistanan nusxeyên Încîlê hene. Bername xwendekaran bi taybetmendiyên berbiçav ên mîrateya wan a Koptî re nas dike.

YUSUF XELILL YUSUF

SILAYMAN