ქრისტიანული რელიგიის მითითება ეგვიპტის საჯარო სკოლებში

რელიგიური ინსტრუქციები ეგვიპტის საზოგადოებრივ სკოლებში

რელიგიური სწავლება საჯარო სკოლებში დაიწყო მეფობის დროს ისმაილი (1863-1879), როგორც გაუნათლებლობის წინააღმდეგ უფრო ფართო ბრძოლის ნაწილი. 1968 წლის გავლის შემდეგ ერ ეს იყო სავალდებულო საგანი კოპტური სტუდენტებისათვის ყველა საჯარო სკოლაში, დაწყებითი და საშუალო.

თითოეული რაიონში ან დასაქმებულია პერსონალი, რომელსაც ევალება or engages someone from outside the system for this purpose. All school libraries have copies of the Bible. The curriculum acquaints the students with the salient features of their Coptic heritage.

იუსუფ კალილ იუსუფ

სულეიმანი