ალ-მუჰაქუბ

AL-MU'AQQUB

Al-მუაქკუბი საგალობლებია საღამოები კიაჰკის თვეში. თითოეული სტროფის ბოლო ლექსი მეორდება, როგორც შემდეგი სტროფის წინამორბედი. რედაქტირებულია ფსალმოდია ქიაჰქში შედის მუ'აქკუბის რამდენიმე საგალობელი, ერთი ძველი კაიროს, რომელთაგან ზოგიერთი არის მიეწერება აბუ ალ-საადს აბუ ტიგიდან, გაბელიდან ქეიდან, პატრიარქი მარკი და სხვები.