azoy

أفضل الاستثمارات في دبي 2021 تعرف عليها الآن - أفضل أماكن الاستثمار في دبي 2021 تأسيس شركة في دبي azoy int. Jiddisj (ah-ZOI) 'n Definitiewe verklaring wat "dus", "so so" of "so is" beteken. As azoy as 'n vraag gebruik word, dra dit twyfel oor, soos 'Regtig?' of "Is dit so?" int. tussenwerpsel ...

azoy Lees meer »

avodah

avodah n. Hebreeus (ah-voh-DAH) Letterlik, “Goddelike diens.” In die Pirke Avot word geskryf dat die wêreld op drie pilare staan: Torah; gemilut hasadim, dade van goedhartigheid teenoor ons medemens; en avodah, diens en aanbidding van God. 2. Avodah Die Avodah-gebede is 'n unieke deel van die Musaf-diens op Yom Kippur en beskryf die ...

avodah Lees meer »

aveilut

aveilut n. Hebreeus (ah-vay-LOOT) Die jaar van rou, wat volgens die Joodse wet slegs vir die dood van 'n ouer vereis word; dit word beskou as 'n uitbreiding van die mitswa om 'u moeder en u vader te eer'. Tradisioneel woon kinders van die oorledenes daagliks by om die Kaddish op te sê. Gedurende hierdie tyd is rouklaers nie veronderstel om ...

aveilut Lees meer »

Av

Av n. Hebreeus (AV) Die vyfde maand in die Joodse kalender stem gewoonlik ooreen met Julie of Augustus. selfstandige naamwoord Eisenberg, J., Scolnic, E., & Jewish Publication Society. (2001). Die JPS-woordeboek van Joodse woorde. Meer as 1000 inskrywings vir Joodse vakansiedae en lewensiklusgebeurtenisse, kultuur, geskiedenis, die Bybel en ander heilige tekste en aanbidding. Elke inskrywing ...

Av Lees meer »

aufruf

aufruf n. Jiddisj (AUF-ruff) Letterlik, "roep op." 'N Gemeente se openbare erkenning en seën van 'n huwelik. In baie gemeentes word beide die bruid en die bruidegom na die bimah opgeroep om uit die Torah voor te lees of om die seëninge voor en na die lees op te sê. In Ortodokse gemeentes word slegs die bruidegom opgeroep ...

aufruf Lees meer »

atzilut

atzilut n. Hebreeus (ah-tse-LOOT) Die wêreld van Goddelike uitstraling. Volgens die Kabbalistiese teorie is atzilut die eerste en hoogste van die vier bestaanswêrelde wat uit die oneindige lig van die Ein Sof kom en uitloop op die fisiese heelal. Op hierdie vlak straal die lig van die Ein Sof uit en is dit steeds verenig met sy ...

atzilut Lees meer »

atarah

atarah n. Hebreeus (ah-tah-RAH) Die dekoratiewe nekband wat aan die bokant van 'n tallit vasgewerk is. Dit dui aan die manier waarop 'n tallit oor die skouers gedrapeer moet word. Die atarah kan uitgebreid geborduur wees en kan die Hebreeuse seën insluit wat voorgedra word wanneer u 'n tallit aantrek. Wanneer 'n man in sy berg begrawe word, sal die ...

atarah Lees meer »

Ashrei

Ashrei n. Hebreeus (OSH-straal) Letterlik, "gelukkig is hulle." 'N Responsiewe gebed wat tydens daaglikse en sabbatdienste aangebied word. Dit bevat taal uit drie psalms; die tema daarvan is God se besorgdheid oor die mensdom. Die gebed is 'n akrostiek; elke reël begin met die volgende letter van die Hebreeuse alfabet, behalwe die letter non. selfstandige naamwoord Eisenberg, J., Scolnic,…

Ashrei Lees meer »